Paginacija

Banke u RH i razlike među njima
Banke u RH i razlike među njima
Danijela Rutić Štorga
U ovom radu je prikazan bankarski sustav u Republici Hrvatskoj. Iako se banke mogu razlikovati prema mnogobrojnim kriterijima, u ovom radu je obrađena podjela banaka prema dominantnoj vrsti poslova, prema veličini aktive i prema vlasništvu. Podjelom banaka prema veličini aktive, prikazana je struktura njihove imovine te organizacijska struktura. Iako je broj velikih banaka mnogo manji od malih banaka, zaključak je da one ipak zauzimaju većinu bankarskog sustava. Za analizu uspješnosti...
Bilančni i porezni položaj pasa čuvara
Bilančni i porezni položaj pasa čuvara
Matea Čiček
Cilj ovog rada je pobliže opisati način postupanja sa psima čuvarima s bilančnog i poreznog motrišta, odnosno njihov položaj u bilanci. Neovisno o nabavnoj vrijednosti psa čuvara on je u radu prikazan kao dugotrajna biološka imovina. Osim teorijskog dijela na analizi trgovačkog društva ABC d.o.o. prikazani su i primjeri računovodstvenog evidentiranja, te specifičnosti koje se povezuju sa psima čuvarima. Prikazano je i početno vrednovanje psa čuvara kao i amortizacija te ostali...
Burzovni indeksi u suvremenom gospodarstvu
Burzovni indeksi u suvremenom gospodarstvu
Vjekoslav Nižić
Burzovni indeksi predstavljaju važnu poslovnu praksu u suvremenom gospodarstvu. Teško je zamisliti suvremeno gospodarstvo bez razvijenog tržišta kapitala, a jednako teško je zamisliti razvijeno tržište kapitala bez adekvatnih te prilagođenih, istom tom tržištu, burzovnih platformi te pratećih indeksa financijskih instrumenata. Cilj ovog rada je približiti navedene burzovne indekse na način da se prikaže povijest, uloga i značaj, vrste indeksa te taksonomija i načini...
Carinski sustav Europske unije
Carinski sustav Europske unije
Dijana Flegar
Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji, teritorij Republike Hrvatske postao je dio jedinstvenog carinskog područja unije. Pristup jedinstvenom carinskom području unije znači da su od 01.srpnja 2013. ukinute sve carinske kontrole ulaska robe i trgovine izmeĎu Hrvatske i ostalih zemalja članica EU. Trgovina izmeĎu zemalja članica ne smatra se uvozom niti je predmet carinskih postupaka i nadzora. Postupanje sa robom uvezenom izvan Europske unije, propisano je Zakonom o provedbi...
Carinski sustav Europske unije
Carinski sustav Europske unije
Klara Sabljić
Cilj ovog rada je prikazati carinski sustav Europske unije koji se sastoji od carinske politike, carinskih postupaka, načina prihvaćanja robe pa sve do carinskih dokumenata. Ukratko će se opisati važnost nastanka Europske unije, razloge nastanka povezane s jedinstvenim tržištem i uvjetima za nastanak carinskog sustava. Važan je i pojam trgovinske politike među zemljama članicama i Europske unije prema trećim zemljama, kao i važnost carine u trgovinskoj politici, čime će se...
Društveno odgovorno poslovanje u bankarskom sektoru RH
Društveno odgovorno poslovanje u bankarskom sektoru RH
Matija Velaj
Analiza sadržaja objava o aktivnostima društveno odgovornog poslovanja (DOP-a) na internetskim stranicama banaka u Hrvatskoj prikazala je praksu DOP-a u hrvatskom bankarskom sektoru. U istraživanje su uključene sve banke u Hrvatskoj koje u tekućoj 2017. godini imaju dozvolu za rad Hrvatske narodne banke. Analizirane su objave o ciljanim područjima DOP-a: Aktivnosti i projekti vezani uz uključenost u lokalnu i/ili širu zajednicu, Odnos prema zaposlenicima, Briga i svijest o okolišu,...
Ekonomska nejednakost u svijetu
Ekonomska nejednakost u svijetu
Emina El Balawi
Ekonomska nejednakost odlika je svjetske ekonomije i najočitije se izražava u različitom položaju ljudi unutar ekonomske distribucije, odnosno raspodjele dohotka, plaćanja i bogatstva. Također to je razlika u distribuciji ekonomskih varijabli među pojedincima u grupi, među grupama u populaciji te između zemalja. Ekonomska nejednakost može se izmjeriti i prikazati na nekoliko načina. Jedan od načina mjerenja ekonomske nejednakosti mjere su kojima se mjeri ekonomski razvoj,...
Eksterna revizija financijskih izvještaja društva Hrvatski duhani d.d.
Eksterna revizija financijskih izvještaja društva Hrvatski duhani d.d.
Anita Kolenković
U radu su prikazani rezultati eksterne revizije financijskih izvješća društva Hrvatski duhani d.d. iz Zagreba čija je osnovna djelatnost proizvodnja, obrada i prodaja duhana. Društvo je nastalo 2003. godine spajanjem tri društva za proizvodnju, obradu i prodaju duhana - Duhanprodukta d.d. iz Pitomače, Rovite d.o.o. iz Kutjeva i Viržinije d.d. iz Virovitice. Tvornica duhana Rovinj vodeći je proizvođač cigareta u jugoistočnoj Europi, najveći je domaći kupac duhana, te je kao...
Eksterna revizija u financijskim institucijama
Eksterna revizija u financijskim institucijama
Zrinka Jurjević
U radu je obrazložen proces eksterne revizije u društvima za upravljanje investicijskim fondovima, s obzirom na njihov specifičan ustroj i na imovinu kojom upravljaju. Opisano je po kojim zakonskim osnovama i propisima nastupaju na tržištu i nude svoje usluge klijentima, tko su regulatori i koje su im obveze spram njih. Bitno je napomenuti da je regulativa koja određuje njihov rad vrlo složena te da su zahtjevi u poslovanju strogo propisani. Cilj ovog rada je razjasniti posebnosti...
Evidencija i praćenje dugotrajne materijalne imovine kod obveznika poreza na dobit
Evidencija i praćenje dugotrajne materijalne imovine kod obveznika poreza na dobit
Lana Rep Garić
Dugotrajna materijalna imovina je imovina koja se pojavljuje u materijalnom obliku i za koju se očekuje da će ju poduzetnik koristiti pri obavljanju djelatnosti i od nje ostvarivati ekonomske koristi duže od jednog razdoblja, poslovne godine. Zakon o računovodstvu, Zakon o porezu na dobit, Hrvatski standardi financijskog izvještavanja - HSFI i Međunarodni standardi financijskog izvještavanja - MSFI propisuju uvjete za priznavanje, evidenciju i mjerenje dugotrajne materijalne...
Faze procesa interne revizije
Faze procesa interne revizije
Marina Sliško Uzel
Interna revizija kao relativno nova znanstvena disciplina ima sve značajniju ulogu i u stalnom je usponu. Uz reviziju financijskih izvještaja, interna revizije predstavlja značajan segment cjelokupne revizijske djelatnosti. S vremenom se interna revizija razvila u infrastrukturnu funkciju, čije se područje rada intenzivno razvija i širi - od ocjene financijskih informacija sve do provjere i ocjene učinkovitosti i djelotvornosti cjelokupnog poslovnog procesa. Razvoj suvremene interne...

Paginacija