specijalistički diplomski stručni
Analiza financijskih izvještaja društva Podravka d.d.

Ana Stipetić (2017)
RRiF Visoka škola za financijski menadžment