Paginacija

Pojavni oblici inozemnih direktnih investicija na primjeru Hrvatske i Srbije
Pojavni oblici inozemnih direktnih investicija na primjeru Hrvatske i Srbije
Tomislav Marić
U radu se analiziraju inozemne direktne investicije te motivacija i determinante koji utječu na investiranje. U radu se definiraju i pojavni oblici inozemnih direktnih investicija ovisno o cilju ulaganja, podrijetlu kapitala ulaganja te motivu ulagatelja. Teoretska znanja o inozemnim direktnim investicijama primijenjena su u analizi slučaja na primjeru kretanja inozemnih direktnih investicija u Hrvatskoj i Srbiji u periodu od 2008. godine do 2018. godine. U radu se razmatraju iznosi...
Pojmovno određenje i temeljne vrste interne revizije
Pojmovno određenje i temeljne vrste interne revizije
Kristina Kuhar
Interna revizija je značajan dio cjelokupnog procesa revizije. Internu reviziju provode organi onog poduzeća koje je objekt revizije, te oni sami organiziraju i provode program interne revizije. Temeljni cilj interne revizije u suvremenim uvjetima je ispitati i ocijeniti ukupnost funkcioniranja cijelog poslovnog sustava, te dati svoje mišljenje i prijedloge kako bi se poslovanje poboljšalo. Usmjerena je na ispitivanje, ocjenu poslovanja i razvoj i povećanje uspješnosti organizacije u...
Položaj radnika u slučaju stečaja poslodavca
Položaj radnika u slučaju stečaja poslodavca
Katarina Mikac
Stečaj dužnika osim što može značiti pad poslovne aktivnosti poslovnog subjekta, ono može značiti i propast dužnika, odnosno prestanak njegova postojanja koje ima posljedice ne samo za dužnika već i za njegove vjerovnike, prije svega radnike, postojeće i prijašnje. U svezi s time 1. rujna 2015. godine na snagu je stupio novi Stečajni zakon te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca, a potonjim se osobito reguliraju...
Porezne olakšice i osobni odbitci kod samostalnih obrtničkih djelatnosti
Porezne olakšice i osobni odbitci kod samostalnih obrtničkih djelatnosti
Tatjana Gečević
Oporezivanje samostalnih obrtničkih djelatnosti u poreznom sustavu Republike Hrvatske je određeno Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o porezu na dohodak. Pod dohotkom od samostalnih djelatnosti ubrajamo dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, dohodak od slobodnih zanimanja i dohodak od poljoprivrede i šumarstva. Tema ovoga rada su poreznim olakšice i osobnim odbitci kod samostalnih obrtničkih djelatnosti. Porezne olakšice za samostalne obrtničke djelatnosti su:...
Porezni i računovodstveni  aspekti pri poslovnim spajanjima društva kapitala
Porezni i računovodstveni aspekti pri poslovnim spajanjima društva kapitala
Darko Štos
Poslovna spajanja su udruživanja dva ili više društava pri čemu najmanje jedno društvo gubi pravnu osobnost. Takva spajanja trgovačkih društava omogućavaju poslovnim subjektima da se udružuju i koriste učinke takvih zakonom predviđenih mogućnosti. Zakon o trgovačkim društvima definira statusne promjene društava kapitala, a to su: spajanje, pripajanje i razdvajanje. Prilikom takvih promjena trgovačka društva moraju postupati sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit, Zakona...
Porezni tretman prometa dobara - tuzemstvo, EU i treće zemlje
Porezni tretman prometa dobara - tuzemstvo, EU i treće zemlje
Robert Špoljar
Temeljni nacionalni propisi prema kojima se određuje porezni položaj prometa dobara, a koji su i temelj za određivanje poreznog položaja u prometu dobara u RH su Zakon o porezu na dodanu vrijednost i Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost. Međutim, okvir u oporezivanju PDV-om u EU je Direktiva vijeća 2006/112/EZ od 28. studenog 2006. godine o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost. U vezi prometa dobara u RH u radu se obrazlaže porezni položaj isporuka dobara uz...
Poslovanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
Poslovanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
Marija Malović Caušević
Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo je proizvodna jedinica koja obavlja poljoprivrednu djelatnost, a kojom upravlja jedna fizička ili pravna osoba na teritoriju Republike Hrvatske. Poljoprivreda ima važnu ulogu u društvu i iznimno je važna za održivi razvoj svake države. Europska unija koja provodi različite mjere kroz zajedničku poljoprivrednu politiku s ciljem proizvodnje kvalitetnih i cjenovno prihvatljivih poljoprivrednih proizvoda koji su osnova čovjekove prehrane. ...
Poslovni proces nabave i prodaje u poduzeću "XY" - rizici i kontrole
Poslovni proces nabave i prodaje u poduzeću "XY" - rizici i kontrole
Ana Ester
Poduzeće „XY“ je društvo sa ograničenom odgovornošću koje obavlja djelatnost obrade metala, odnosno pruža usluge cnc glodanja, cnc tokarenja i brušenja. Unutar poduzeća trenutno je zaposleno 34 zaposlenika, od kojih je jedan zaposlenik na poziciji direktora, sedam zaposlenika unutar odjela nabave, prodaje i računovodstva te su preostali zaposlenici zaduženi za obavljanje poslovnih aktivnosti u pogonu. Cilj rada je prikazati utjecaj rizika na poslovne procese nabave i prodaje...
Postizanje konkurentske prednosti
Postizanje konkurentske prednosti
Vesna Domazet
Konkurentska prednost podrazumijeva pronalaženje najpovoljnije pozicije određene tvrtke na tržištu u djelatnosti kojom se bavi s ciljem ostvarivanja što većeg profita koji nosi zadovoljavajuću korist svim interesnim skupinama u njenom okruženju. U današnjem vremenima hiperkonkurentskog okruženja poduzećima i poduzetnicima, njihovom vodstvu kao i zaposlenicima nikad nije bilo teže plasirati svoje proizvode te pronaći tržišnu nišu koja će zadovoljiti dobro informiranog kupca i...
Postizanje konkurentske prednosti na tržištu
Postizanje konkurentske prednosti na tržištu
Vesna Domazet
Konkurentska prednost podrazumijeva pronalaženje najpovoljnije pozicije određene tvrtke na tržištu u djelatnosti kojom se bavi s ciljem ostvarivanja što većeg profita koji nosi zadovoljavajuću korist svim interesnim skupinama u njenom okruženju. U današnjem vremenima hiperkonkurentskog okruženja poduzećima i poduzetnicima njihovom vodstvu kao i zaposlenicima nikad nije bilo teže plasirati svoje proizvode te pronaći tržišnu nišu koja će zadovoljiti, dobro informiranog kupca i...

Paginacija