Pages

Porezne olakšice i osobni odbitci kod samostalnih obrtničkih djelatnosti
Porezne olakšice i osobni odbitci kod samostalnih obrtničkih djelatnosti
Tatjana Gečević
Oporezivanje samostalnih obrtničkih djelatnosti u poreznom sustavu Republike Hrvatske je određeno Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o porezu na dohodak. Pod dohotkom od samostalnih djelatnosti ubrajamo dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, dohodak od slobodnih zanimanja i dohodak od poljoprivrede i šumarstva. Tema ovoga rada su poreznim olakšice i osobnim odbitci kod samostalnih obrtničkih djelatnosti. Porezne olakšice za samostalne obrtničke djelatnosti su:...
Porezni i računovodstveni  aspekti pri poslovnim spajanjima društva kapitala
Porezni i računovodstveni aspekti pri poslovnim spajanjima društva kapitala
Darko Štos
Poslovna spajanja su udruživanja dva ili više društava pri čemu najmanje jedno društvo gubi pravnu osobnost. Takva spajanja trgovačkih društava omogućavaju poslovnim subjektima da se udružuju i koriste učinke takvih zakonom predviđenih mogućnosti. Zakon o trgovačkim društvima definira statusne promjene društava kapitala, a to su: spajanje, pripajanje i razdvajanje. Prilikom takvih promjena trgovačka društva moraju postupati sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit, Zakona...
Porezni tretman prometa dobara - tuzemstvo, EU i treće zemlje
Porezni tretman prometa dobara - tuzemstvo, EU i treće zemlje
Robert Špoljar
Temeljni nacionalni propisi prema kojima se određuje porezni položaj prometa dobara, a koji su i temelj za određivanje poreznog položaja u prometu dobara u RH su Zakon o porezu na dodanu vrijednost i Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost. Međutim, okvir u oporezivanju PDV-om u EU je Direktiva vijeća 2006/112/EZ od 28. studenog 2006. godine o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost. U vezi prometa dobara u RH u radu se obrazlaže porezni položaj isporuka dobara uz...
Poslovanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
Poslovanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
Marija Malović Caušević
Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo je proizvodna jedinica koja obavlja poljoprivrednu djelatnost, a kojom upravlja jedna fizička ili pravna osoba na teritoriju Republike Hrvatske. Poljoprivreda ima važnu ulogu u društvu i iznimno je važna za održivi razvoj svake države. Europska unija koja provodi različite mjere kroz zajedničku poljoprivrednu politiku s ciljem proizvodnje kvalitetnih i cjenovno prihvatljivih poljoprivrednih proizvoda koji su osnova čovjekove prehrane. ...
Poslovni proces nabave i prodaje u poduzeću "XY" - rizici i kontrole
Poslovni proces nabave i prodaje u poduzeću "XY" - rizici i kontrole
Ana Ester
Poduzeće „XY“ je društvo sa ograničenom odgovornošću koje obavlja djelatnost obrade metala, odnosno pruža usluge cnc glodanja, cnc tokarenja i brušenja. Unutar poduzeća trenutno je zaposleno 34 zaposlenika, od kojih je jedan zaposlenik na poziciji direktora, sedam zaposlenika unutar odjela nabave, prodaje i računovodstva te su preostali zaposlenici zaduženi za obavljanje poslovnih aktivnosti u pogonu. Cilj rada je prikazati utjecaj rizika na poslovne procese nabave i prodaje...
Postizanje konkurentske prednosti
Postizanje konkurentske prednosti
Vesna Domazet
Konkurentska prednost podrazumijeva pronalaženje najpovoljnije pozicije određene tvrtke na tržištu u djelatnosti kojom se bavi s ciljem ostvarivanja što većeg profita koji nosi zadovoljavajuću korist svim interesnim skupinama u njenom okruženju. U današnjem vremenima hiperkonkurentskog okruženja poduzećima i poduzetnicima, njihovom vodstvu kao i zaposlenicima nikad nije bilo teže plasirati svoje proizvode te pronaći tržišnu nišu koja će zadovoljiti dobro informiranog kupca i...
Postizanje konkurentske prednosti na tržištu
Postizanje konkurentske prednosti na tržištu
Vesna Domazet
Konkurentska prednost podrazumijeva pronalaženje najpovoljnije pozicije određene tvrtke na tržištu u djelatnosti kojom se bavi s ciljem ostvarivanja što većeg profita koji nosi zadovoljavajuću korist svim interesnim skupinama u njenom okruženju. U današnjem vremenima hiperkonkurentskog okruženja poduzećima i poduzetnicima njihovom vodstvu kao i zaposlenicima nikad nije bilo teže plasirati svoje proizvode te pronaći tržišnu nišu koja će zadovoljiti, dobro informiranog kupca i...
Postupci u reviziji
Postupci u reviziji
Ivan Raspudić
Tema završnog rada jesu postupci u reviziji te će u radu biti detaljno biti opisani postupci koje je revizor dužan obaviti, te kako na temelju tih postupaka donosi svoje mišljenje koje zapravo predstavlja smisao odnosno cilj revizije. Kako bismo razumjeli revizijske postupke moramo razumjeti svrhu, ciljeve, vrste i faze samog procesa revizije. Cilj i svrha revizije je da se na temelju revizorovog mišljenja stvori pozitivna slika poduzetnika. Reviziju je moguće podijeliti...
Povezanost unutarnje i vanjske revizije
Povezanost unutarnje i vanjske revizije
Dragana Sičaja
U ovom radu biti će analizirani pojmovi unutarnje i vanjske revizije te će se jasnije prikazati njihova svrha, karakteristike te faze i procesi koji se unutar njih odvijaju. Isto tako, ukratko će se analizirati i općenito pojam revizije radi lakšeg razumjevanja podjele na unutarnju i vanjsku reviziju. Razradom teme analizirat će se suradnja unutarnje i vanjske revizije. U svrhu te analize prikazati će se njihove glavne različitosti, ali i način koordinacije između njih kroz...
Praktična pitanja izvanrednog otkaza poslodavca
Praktična pitanja izvanrednog otkaza poslodavca
Monika Petrovečki
U ovom se radu opisuju slučajevi iz prakse, praktična pitanja vezana uz izvanredni otkaz poslodavca upućenog radniku. Radni odnos, koji se zasniva ugovorom o radu, može prestati samo na zakonom propisane načine. Otkaz, kao način prestanka radnog odnosa, može biti redoviti i izvanredan. Uvažavajući poslovni interes poslodavca i interes radnika, zakonodavac je predvidio mogućnost (izvanrednog) otkazivanja ugovora o radu bez poštivanja otkaznog roka, kada nastupe određene okolnosti...
Prava potrošača kao regulacija etičkog ponašanja
Prava potrošača kao regulacija etičkog ponašanja
Krišto Margarita
Predmet ovog rada je zaštita potrošača u etičkom smislu. Poslovna etika je primjena etičkih smjernica kroz sve faze poslovanja. Zakon o zaštiti potrošača se bavi pravima kupaca koji stječu ili kupuju robu i usluge na tržištu. Zakonom je uređen odnos potrošača i trgovca. Pravila su potrebna da zaštite kupce jer su u odnosu s trgovcem slabija strana. Prava kupaca se povređuju primjenom nepoštene poslovne prakse trgovaca koji lažno prezentiraju svoj proizvod ili ne uvažavaju...

Pages