Pages

Liberalizacija tržišta električne energije u Republici Hrvatskoj
Liberalizacija tržišta električne energije u Republici Hrvatskoj
Klara Popić
Restrukturiranjem elektroenergetskoga sustava u aspektu liberalizacije, deregulacije i privatizacije te procesu uvođenja tržišta električne energije, djelatnosti proizvodnje i same opskrbe električne energije poprimaju svoj puni značaj na tržišnoj razini. Liberalizacija unutar elektroenergetskog sektora predstavlja mogućnost izbora opskrbljivača na strani potrošnje te samim time povećava konkurenciju na tržištu i smanjuje cijenu električne energije. Na strani proizvodnje...
Međunarodni trgovački običaji - Karnet TIR
Međunarodni trgovački običaji - Karnet TIR
Ivana Grdović
Različitost trgovačke prakse u pojedinim zemljama često izaziva brojne nesporazume, što u konačnici može rezultirati nepotrebnim gubitkom vremena i novca. Kako bi se ovakvi problemi izbjegli ili barem sveli na najmanju razinu, Međunarodna trgovačka komora (International Chamber of Commerce, ICC) osigurala je međunarodna pravila za tumačenje trgovačkih termina koji se najčešće koriste u međunarodnoj trgovini. Pod navedenim pravilima podrazumijevamo mnoge običaje, pravila,...
Međunarodno oporezivanje
Međunarodno oporezivanje
Irena Blažević
Pojavom multinacionalnih kompanija, međunarodnog protoka ljudi, roba, usluga i kapitala, pojavljuje se i potreba usklađenja međunarodnog oporezivanja. S obzirom na kompleksnost poreznih sustava pojedinih država, osobito poreza na dobit, poreza na dobit po odbitku i poreza na dodanu vrijednost, svaka od njih tim sustavima utječe na konkurentnost na globalnom tržištu, privlačenje stranih investicija ali i postaje odgovorna za pravednije, poštenije oporezivanje. Korporativno...
Međunarodno oporezivanje
Međunarodno oporezivanje
Irena Blažević
Pojavom multinacionalnih kompanija, međunarodnog protoka ljudi, roba, usluga i kapitala, pojavljuje se i potreba usklađenja međunarodnog oporezivanja. S obzirom na kompleksnost poreznih sustava pojedinih država, osobito poreza na dobit, poreza na dobit po odbitku i poreza na dodanu vrijednost, svaka od njih tim sustavima utječe na konkurentnost na globalnom tržištu, privlačenje stranih investicija ali i postaje odgovorna za pravednije, poštenije oporezivanje. Korporativno...
Mirovinski sustav Republike Hrvatske
Mirovinski sustav Republike Hrvatske
Stjepan Kolenković
Ovim radom nastoji se prikazati stanje u hrvatskom mirovinskom sustavu, ispitati njegove prednosti i nedostatke, kao i njegov utjecaj na ukupno gospodarstvo Republike Hrvatske i njeno stanovništvo. Mirovinsko osiguranje spada među najbolje uređene sustave u svijetu u pogledu skrbi nad osiguranicima, no predstavlja veliki teret hrvatskom gospodarstvu i državi, te ga mnogi stručnjaci smatraju neodrživim. Na neodrživost, među ostalim čimbenicima utječu: nepovoljna demografska slika,...
Mjerenje rizičnosti investicijskog projekta na hipotetičkom primjeru
Mjerenje rizičnosti investicijskog projekta na hipotetičkom primjeru
Danijela Car
Investicijski projekti su složeni i dugoročni što znači veliku neizvjesnost kada su u pitanju buduće okolnosti i utjecaj istih na parametre projekta koji su ulazne varijable analize financijske opravdanosti projekta. Kako je zbog toga nemoguće izbjeći određenu dozu rizika, važno je izmjeriti i analizirati rizike projekta kako bi se, od različitih varijanti, mogao odabrati projekt koji ima najoptimalniju korelaciju očekivane financijske isplativosti i potencijalnog rizika....
Nabava dugotrajne materijalne imovine na leasing
Nabava dugotrajne materijalne imovine na leasing
Martina Topolnjak
Ovaj završni rad sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela. U teorijskom dijelu završnog rada objasnila sam povijest leasinga, definiciju leasinga i sve osnovne pojmove vezane uz leasing, vrste i obilježja leasinga. U drugom dijelu završnog rada kroz praktični primjer prikazan je postupak nabave dugotrajne materijalne imovine na leasing, ugovor o leasingu i računovodstvenu evidenciju nabave dugotrajne imovine na operativni i financijski leasing.
Nefinancijsko izvještavanje kao novi  trend u računovodstvu održivosti s  primjerima dobre prakse
Nefinancijsko izvještavanje kao novi trend u računovodstvu održivosti s primjerima dobre prakse
Renata Vuković
Nefinancijsko izvještavanje predstavlja novi izvor informacija za sve zainteresirane dionike. U cijeloj Europskoj uniji je nefinancijsko izvještavanje postala zakonom obvezna od 01.01.2017. godine za sva trgovačka društva od javnog interesa s više od 500 zaposlenih. U Republici Hrvatskoj su trgovačka društva i prije zakonske obveze preuzeli nefinancijski način izvještavanja. Trgovačka društva su svoje nefinancijske izvještaje objavljivali pod različitim nazivima: Izvještaj...
Oblici i metode društveno odgovornog poslovanja u RH
Oblici i metode društveno odgovornog poslovanja u RH
Kristina Pretković
Svaka poslovna aktivnost bi trebala biti društveno odgovorna. To je pokušaj da se doprinosi, održivom gospodarskom razvoju, kako bi se postigao cilj poboljšanja kvalitete života, bez ugrožavanja mogućnosti zadovoljavanja potreba budućih generacija. Etičko poslovanje, odgovornost prema zaposlenicima, doprinos društvu i društvenim pitanjima kao što su ekologija, zdravlje, sigurnost i obrazovanje, su glavni elementi društvene odgovornosti. Postiže se kroz razvoj i implementaciju...
Obračun i evidentiranje službenog  puta u tuzemstvu i inozemstvu kod obrtnika
Obračun i evidentiranje službenog puta u tuzemstvu i inozemstvu kod obrtnika
Monika Jevtić
Obrtnik je fizička osoba koja obavlja jednu ili više djelatnosti u svoje ime i za svoj račun, a obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu. Službena putovanja su sastavni dio poslovanja i vrlo važan dio poslovanja, te ovisno o vrsti poslovanja mogu biti jedni od najzastupljeniji troškova koji se pojavljuju u poslovanju...

Pages