Pages

Perspektive unije tržišta kapitala (CMU) u EU
Perspektive unije tržišta kapitala (CMU) u EU
Barbara Palčić
Kako bi ojačala tržišta kapitala Europske unije koja se nakon globalne financijske krize nalaze u teškoj situaciji, Europska komisija je 2015. pokrenula inicijativu pod nazivom unija tržišta kapitala. Inicijativa obuhvaća niz mjera kojima je cilj stvaranje istinski integriranog jedinstvenog tržišta kapitala do 2019. godine. Jačanjem europskih tržišta kapitala planira se povećati njihova uloga u financiranju europskog gospodarstva. Inicijativa će doprinijeti povećanju ulaganja,...
Plan marketinga i specifičnosti izrade plana marketinga
Plan marketinga i specifičnosti izrade plana marketinga
Iva Žumberac
Tema ovog završnog rada je plan marketinga i specifičnosti izrade plana marketinga. U sljedećih nekoliko poglavlja, biti će obuhvaćeno nekoliko glavnih cjelina koje čine ovaj rad. Prvi dio sastojat će se od uvoda u problematiku rada, gdje će se objasniti važni pojmovi vezani uz marketing. Drugi i najvažniji dio obuhvatit će planiranje i samu izradu plana marketinga, i objasnit će se pojedinačno svaki element u planu marketinga, kao što je izvršni sažetak, analiza situacije,...
Položaj radnika u slučaju stečaja poslodavca
Položaj radnika u slučaju stečaja poslodavca
Katarina Mikac
Stečaj dužnika osim što može značiti pad poslovne aktivnosti poslovnog subjekta, ono može značiti i propast dužnika, odnosno prestanak njegova postojanja koje ima posljedice ne samo za dužnika već i za njegove vjerovnike, prije svega radnike, postojeće i prijašnje. U svezi s time 1. rujna 2015. godine na snagu je stupio novi Stečajni zakon te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca, a potonjim se osobito reguliraju...
Porezne olakšice i osobni odbitci kod samostalnih obrtničkih djelatnosti
Porezne olakšice i osobni odbitci kod samostalnih obrtničkih djelatnosti
Tatjana Gečević
Oporezivanje samostalnih obrtničkih djelatnosti u poreznom sustavu Republike Hrvatske je određeno Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o porezu na dohodak. Pod dohotkom od samostalnih djelatnosti ubrajamo dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, dohodak od slobodnih zanimanja i dohodak od poljoprivrede i šumarstva. Tema ovoga rada su poreznim olakšice i osobnim odbitci kod samostalnih obrtničkih djelatnosti. Porezne olakšice za samostalne obrtničke djelatnosti su:...
Porezni i računovodstveni  aspekti pri poslovnim spajanjima društva kapitala
Porezni i računovodstveni aspekti pri poslovnim spajanjima društva kapitala
Darko Štos
Poslovna spajanja su udruživanja dva ili više društava pri čemu najmanje jedno društvo gubi pravnu osobnost. Takva spajanja trgovačkih društava omogućavaju poslovnim subjektima da se udružuju i koriste učinke takvih zakonom predviđenih mogućnosti. Zakon o trgovačkim društvima definira statusne promjene društava kapitala, a to su: spajanje, pripajanje i razdvajanje. Prilikom takvih promjena trgovačka društva moraju postupati sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit, Zakona...
Poslovanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
Poslovanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
Marija Malović Caušević
Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo je proizvodna jedinica koja obavlja poljoprivrednu djelatnost, a kojom upravlja jedna fizička ili pravna osoba na teritoriju Republike Hrvatske. Poljoprivreda ima važnu ulogu u društvu i iznimno je važna za održivi razvoj svake države. Europska unija koja provodi različite mjere kroz zajedničku poljoprivrednu politiku s ciljem proizvodnje kvalitetnih i cjenovno prihvatljivih poljoprivrednih proizvoda koji su osnova čovjekove prehrane. ...
Postizanje konkurentske prednosti
Postizanje konkurentske prednosti
Vesna Domazet
Konkurentska prednost podrazumijeva pronalaženje najpovoljnije pozicije određene tvrtke na tržištu u djelatnosti kojom se bavi s ciljem ostvarivanja što većeg profita koji nosi zadovoljavajuću korist svim interesnim skupinama u njenom okruženju. U današnjem vremenima hiperkonkurentskog okruženja poduzećima i poduzetnicima, njihovom vodstvu kao i zaposlenicima nikad nije bilo teže plasirati svoje proizvode te pronaći tržišnu nišu koja će zadovoljiti dobro informiranog kupca i...
Postizanje konkurentske prednosti na tržištu
Postizanje konkurentske prednosti na tržištu
Vesna Domazet
Konkurentska prednost podrazumijeva pronalaženje najpovoljnije pozicije određene tvrtke na tržištu u djelatnosti kojom se bavi s ciljem ostvarivanja što većeg profita koji nosi zadovoljavajuću korist svim interesnim skupinama u njenom okruženju. U današnjem vremenima hiperkonkurentskog okruženja poduzećima i poduzetnicima njihovom vodstvu kao i zaposlenicima nikad nije bilo teže plasirati svoje proizvode te pronaći tržišnu nišu koja će zadovoljiti, dobro informiranog kupca i...
Prava potrošača kao regulacija etičkog ponašanja
Prava potrošača kao regulacija etičkog ponašanja
Krišto Margarita
Predmet ovog rada je zaštita potrošača u etičkom smislu. Poslovna etika je primjena etičkih smjernica kroz sve faze poslovanja. Zakon o zaštiti potrošača se bavi pravima kupaca koji stječu ili kupuju robu i usluge na tržištu. Zakonom je uređen odnos potrošača i trgovca. Pravila su potrebna da zaštite kupce jer su u odnosu s trgovcem slabija strana. Prava kupaca se povređuju primjenom nepoštene poslovne prakse trgovaca koji lažno prezentiraju svoj proizvod ili ne uvažavaju...
Pravednost u oporezivanju i poslovna etika porezne uprave
Pravednost u oporezivanju i poslovna etika porezne uprave
Dražen Opalić
Tijekom razvoja suvremenog društva i načina poslovanja stvoren je i novi koncept poslovnog ponašanja u javnom sektoru. Isti je utemeljen na prihvaćanju prava te interesa drugih, odnosno ostvarivanju općih društvenih interesa koji obuhvaćaju kvalitetnu poslovnu okolinu u kojoj ugled javnog sektora te ostvarenje misije za koji je osnovan uvelike ovise o pravima te o dužnostima uključenih prilikom samog odlučivanja. Ovdje je riječ o poslovnoj etici, prvenstveno javnog sektora....

Pages