Pages

Ključni pokazatelji uspješnosti poslovanja trgovačkog društva
Ključni pokazatelji uspješnosti poslovanja trgovačkog društva
Ivo Mikša
Svako trgovačko društvo koje želi biti uspješno te se razvijati mora analizirati svoje poslovanje iz prethodnih razdoblja. Na temelju rezultata tih analiza menadžment društva može donositi pravovremene odluke s ciljem ostvarivanja zacrtanih planova. Do sada su u teoriji i praksi razvijena različita sredstva i metode koje se koriste u analizi financijskih izvještaja. Jedna od njih jest i analiza pomoću financijskih pokazatelja koji zajedno daju kvalitetnije informacije potrebne za...
Koncept značajnosti i rizik u reviziji
Koncept značajnosti i rizik u reviziji
Valentina Miroslavić
Tema ovog rada je Koncept značajnosti i rizika u reviziji. U prvom dijelu rada objašnjen je pojam koncepta značajnosti, kako se utvrđuje značajnost kod planiranja revizije, na kojim razinama i u kojim slučajevima je potrebno izmijeniti značajnost u tijeku revizije. Objašnjeno je i slikovno prikazano što znači kvalitativna, a što kvantitativna značajnost, te kako one utječu na određivanje značajnosti. Primjena koncepta značajnosti prikazana je i na primjeru poslovnog subjekta...
Kreativno računovodstvo
Kreativno računovodstvo
Ivana Petrač
Ideja kreativnog računovodstva inicijalno je predstavljala fer i istinito iskazivanje informacija u financijskim izvještajima trgovačkih društava. Kreativno računovodstvo omogućava fleksibilnost unutar račun ovodstvenih regulatornih okvira s ciljem istinitog i fer prikaza o poslovanju izvještajnog subjekta. No tijekom vremena poprima obilježja manipulativnog računovodstva. Manipulativno računovodstvo sinonim je lažiranja financijskih izvještaja. Lažiranje financijskih...
Međunarodni trgovački običaji - Karnet TIR
Međunarodni trgovački običaji - Karnet TIR
Ivana Grdović
Različitost trgovačke prakse u pojedinim zemljama često izaziva brojne nesporazume, što u konačnici može rezultirati nepotrebnim gubitkom vremena i novca. Kako bi se ovakvi problemi izbjegli ili barem sveli na najmanju razinu, Međunarodna trgovačka komora (International Chamber of Commerce, ICC) osigurala je međunarodna pravila za tumačenje trgovačkih termina koji se najčešće koriste u međunarodnoj trgovini. Pod navedenim pravilima podrazumijevamo mnoge običaje, pravila,...
Međunarodno oporezivanje
Međunarodno oporezivanje
Irena Blažević
Pojavom multinacionalnih kompanija, međunarodnog protoka ljudi, roba, usluga i kapitala, pojavljuje se i potreba usklađenja međunarodnog oporezivanja. S obzirom na kompleksnost poreznih sustava pojedinih država, osobito poreza na dobit, poreza na dobit po odbitku i poreza na dodanu vrijednost, svaka od njih tim sustavima utječe na konkurentnost na globalnom tržištu, privlačenje stranih investicija ali i postaje odgovorna za pravednije, poštenije oporezivanje. Korporativno...
Međunarodno oporezivanje
Međunarodno oporezivanje
Irena Blažević
Pojavom multinacionalnih kompanija, međunarodnog protoka ljudi, roba, usluga i kapitala, pojavljuje se i potreba usklađenja međunarodnog oporezivanja. S obzirom na kompleksnost poreznih sustava pojedinih država, osobito poreza na dobit, poreza na dobit po odbitku i poreza na dodanu vrijednost, svaka od njih tim sustavima utječe na konkurentnost na globalnom tržištu, privlačenje stranih investicija ali i postaje odgovorna za pravednije, poštenije oporezivanje. Korporativno...
Mirovinski sustav Republike Hrvatske
Mirovinski sustav Republike Hrvatske
Stjepan Kolenković
Ovim radom nastoji se prikazati stanje u hrvatskom mirovinskom sustavu, ispitati njegove prednosti i nedostatke, kao i njegov utjecaj na ukupno gospodarstvo Republike Hrvatske i njeno stanovništvo. Mirovinsko osiguranje spada među najbolje uređene sustave u svijetu u pogledu skrbi nad osiguranicima, no predstavlja veliki teret hrvatskom gospodarstvu i državi, te ga mnogi stručnjaci smatraju neodrživim. Na neodrživost, među ostalim čimbenicima utječu: nepovoljna demografska slika,...
Oblici i metode društveno odgovornog poslovanja u RH
Oblici i metode društveno odgovornog poslovanja u RH
Kristina Pretković
Svaka poslovna aktivnost bi trebala biti društveno odgovorna. To je pokušaj da se doprinosi, održivom gospodarskom razvoju, kako bi se postigao cilj poboljšanja kvalitete života, bez ugrožavanja mogućnosti zadovoljavanja potreba budućih generacija. Etičko poslovanje, odgovornost prema zaposlenicima, doprinos društvu i društvenim pitanjima kao što su ekologija, zdravlje, sigurnost i obrazovanje, su glavni elementi društvene odgovornosti. Postiže se kroz razvoj i implementaciju...
Obračun i evidentiranje službenog  puta u tuzemstvu i inozemstvu kod obrtnika
Obračun i evidentiranje službenog puta u tuzemstvu i inozemstvu kod obrtnika
Monika Jevtić
Obrtnik je fizička osoba koja obavlja jednu ili više djelatnosti u svoje ime i za svoj račun, a obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu. Službena putovanja su sastavni dio poslovanja i vrlo važan dio poslovanja, te ovisno o vrsti poslovanja mogu biti jedni od najzastupljeniji troškova koji se pojavljuju u poslovanju...

Pages