Pages

Analiza strukture kapitala kod korporacija u republici hrvatskoj
Analiza strukture kapitala kod korporacija u republici hrvatskoj
Branko Rakić
Temom ovoga rada autor je pokušao objasniti i analizirati strukturu kapitala hrvatskih poduzeća. Odluka o načinu financiranja poduzeća ključna je odluka u svakom poduzeću. Cilj ovog rada je predstaviti teorije o strukturi kapitala, prikazati ključne faktore koji utječu na strukturu kapitala poduzeća u Republici Hrvatskoj te utvrditi po kojoj su se teoriji vodili menadžeri hrvatskih poduzeća. Rad se sastoji od dva djela: prvi dio rada razrađuje financiranje poduzeća, definira...
Analiza tržišta kratkoročnih vrijednosnih papira u RH
Analiza tržišta kratkoročnih vrijednosnih papira u RH
Stjepan Kolenković
U radu će se prikazati analiza tržišta kratkoročnih vrijednosnih papira Republike Hrvatske u cilju ukazivanja na značaj istih za gospodarstvo, poduzetništvo i državu. Istovremeno će se ukazati na razloge zbog kojih se pojedini kratkoročni vrijednosni papiri sve manje koriste u svakodnevnom poslovanju poduzetnika i države (poput mjenice i čeka). Osim sredstva naplate, kratkoročni vrijednosni papiri također imaju ulogu u osiguranju naplate. U radu će biti obrađena svaka vrsta...
Analiza utjecaja  računovodstvenih politika  na poslovanje društva
Analiza utjecaja računovodstvenih politika na poslovanje društva
Ana Smolec
U radu se analizira utjecaj računovodstvenih politika na poslovanje trgovačkog društva, uvažavajući pri tome pravila financijskog izvještavanja i računovodstva. Računovodstveni izbor se vezuje uz računovodstvene standarde koje primjenjuje neko društvo, a koji sadrže posebna načela, osnove i praksu financijskog izvještavanja. Računovodstvene politike u okviru Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja i Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja omogućuju društvu...
Banke u RH i razlike među njima
Banke u RH i razlike među njima
Danijela Rutić Štorga
U ovom radu je prikazan bankarski sustav u Republici Hrvatskoj. Iako se banke mogu razlikovati prema mnogobrojnim kriterijima, u ovom radu je obrađena podjela banaka prema dominantnoj vrsti poslova, prema veličini aktive i prema vlasništvu. Podjelom banaka prema veličini aktive, prikazana je struktura njihove imovine te organizacijska struktura. Iako je broj velikih banaka mnogo manji od malih banaka, zaključak je da one ipak zauzimaju većinu bankarskog sustava. Za analizu uspješnosti...
Banke u RH i razlike među njima
Banke u RH i razlike među njima
Danijela Rutić Štorga
U ovom radu je prikazan bankarski sustav u Republici Hrvatskoj. Iako se banke mogu razlikovati prema mnogobrojnim kriterijima, u ovom radu je obrađena podjela banaka prema dominantnoj vrsti poslova, prema veličini aktive i prema vlasništvu. Podjelom banaka prema veličini aktive, prikazana je struktura njihove imovine te organizacijska struktura. Iako je broj velikih banaka mnogo manji od malih banaka, zaključak je da one ipak zauzimaju većinu bankarskog sustava. Za analizu uspješnosti...
Burzovni indeksi u suvremenom gospodarstvu
Burzovni indeksi u suvremenom gospodarstvu
Vjekoslav Nižić
Burzovni indeksi predstavljaju važnu poslovnu praksu u suvremenom gospodarstvu. Teško je zamisliti suvremeno gospodarstvo bez razvijenog tržišta kapitala, a jednako teško je zamisliti razvijeno tržište kapitala bez adekvatnih te prilagođenih, istom tom tržištu, burzovnih platformi te pratećih indeksa financijskih instrumenata. Cilj ovog rada je približiti navedene burzovne indekse na način da se prikaže povijest, uloga i značaj, vrste indeksa te taksonomija i načini...
Društveno odgovorno poslovanje u bankarskom sektoru RH
Društveno odgovorno poslovanje u bankarskom sektoru RH
Matija Velaj
Analiza sadržaja objava o aktivnostima društveno odgovornog poslovanja (DOP-a) na internetskim stranicama banaka u Hrvatskoj prikazala je praksu DOP-a u hrvatskom bankarskom sektoru. U istraživanje su uključene sve banke u Hrvatskoj koje u tekućoj 2017. godini imaju dozvolu za rad Hrvatske narodne banke. Analizirane su objave o ciljanim područjima DOP-a: Aktivnosti i projekti vezani uz uključenost u lokalnu i/ili širu zajednicu, Odnos prema zaposlenicima, Briga i svijest o okolišu,...
Ekonomska nejednakost u svijetu
Ekonomska nejednakost u svijetu
Emina El Balawi
Ekonomska nejednakost odlika je svjetske ekonomije i najočitije se izražava u različitom položaju ljudi unutar ekonomske distribucije, odnosno raspodjele dohotka, plaćanja i bogatstva. Također to je razlika u distribuciji ekonomskih varijabli među pojedincima u grupi, među grupama u populaciji te između zemalja. Ekonomska nejednakost može se izmjeriti i prikazati na nekoliko načina. Jedan od načina mjerenja ekonomske nejednakosti mjere su kojima se mjeri ekonomski razvoj,...
Eksterna revizija financijskih izvještaja društva Hrvatski duhani d.d.
Eksterna revizija financijskih izvještaja društva Hrvatski duhani d.d.
Anita Kolenković
U radu su prikazani rezultati eksterne revizije financijskih izvješća društva Hrvatski duhani d.d. iz Zagreba čija je osnovna djelatnost proizvodnja, obrada i prodaja duhana. Društvo je nastalo 2003. godine spajanjem tri društva za proizvodnju, obradu i prodaju duhana - Duhanprodukta d.d. iz Pitomače, Rovite d.o.o. iz Kutjeva i Viržinije d.d. iz Virovitice. Tvornica duhana Rovinj vodeći je proizvođač cigareta u jugoistočnoj Europi, najveći je domaći kupac duhana, te je kao...
Eksterna revizija u financijskim institucijama
Eksterna revizija u financijskim institucijama
Zrinka Jurjević
U radu je obrazložen proces eksterne revizije u društvima za upravljanje investicijskim fondovima, s obzirom na njihov specifičan ustroj i na imovinu kojom upravljaju. Opisano je po kojim zakonskim osnovama i propisima nastupaju na tržištu i nude svoje usluge klijentima, tko su regulatori i koje su im obveze spram njih. Bitno je napomenuti da je regulativa koja određuje njihov rad vrlo složena te da su zahtjevi u poslovanju strogo propisani. Cilj ovog rada je razjasniti posebnosti...
Faze procesa interne revizije
Faze procesa interne revizije
Marina Sliško Uzel
Interna revizija kao relativno nova znanstvena disciplina ima sve značajniju ulogu i u stalnom je usponu. Uz reviziju financijskih izvještaja, interna revizije predstavlja značajan segment cjelokupne revizijske djelatnosti. S vremenom se interna revizija razvila u infrastrukturnu funkciju, čije se područje rada intenzivno razvija i širi - od ocjene financijskih informacija sve do provjere i ocjene učinkovitosti i djelotvornosti cjelokupnog poslovnog procesa. Razvoj suvremene interne...
Financijska analiza poduzeća Holcin Hrvatska d.o.o.
Financijska analiza poduzeća Holcin Hrvatska d.o.o.
Ivana Derosi Draguzet
Cilj ovog završnog rada je analizirati financijsku uspješnost poduzeća Holcim (Hrvatska) d.o.o. Obuhvaćeno je poslovanje Holcim (Hrvatska) d.o.o. od 2013. do 2016. godine, te je analizom temeljnih financijskih izvještaja dobiven niz informacija potrebnih menadžmentu poduzeća za planiranje i donošenje odluka. Tehnike kojima se provodi analiza financijskih izvještaja su horizontalna i vertikalna analiza te analiza pomoću financijskih pokazatelja. Horizontalnom i vertikalnom...

Pages