Paginacija

Analiza financijskih izvještaja  društva Medika d.d
Analiza financijskih izvještaja društva Medika d.d
Josipa Evaj
Godišnji financijski izvještaji ogledalo su poslovanja svakog društva. Analiza financijskih izvještaja dio je poslovne analize te se provodi sa svrhom upoznavanja ekonomske i financijske snage te mogućih perspektiva u daljnjem poslovanju društva. Cilj ovog diplomskog rada je analizirati godišnje financijske izvještaja društva Medika d.d., u razdoblju od 2014. – 2018. godine. Za potrebe rada koriste se konsolidirani revidirani financijski izvještaji za navedena razdoblja. U...
Analiza financijskih izvještaja društava iz industrije za informacijsku tehnologiju
Analiza financijskih izvještaja društava iz industrije za informacijsku tehnologiju
Vedrana Šurbek
Za uspješno donošenje poslovnih odluka važno je analizirati financijske izvještaje odnosno razumjeti informacije koje su zapisane u financijskim izvještajima kako bi se mogle donositi kvalitetne poslovne odluke. Iz financijskih izvještaja dobivaju se informacije o imovini, obvezama, kapitalu, prihodima i rashodima društva te se na temelju njih može donijeti zaključak o tome koliko društvo sigurno i uspješno posluje. Instrumenti koji se koriste u analizi financijskih izvještaja su...
Analiza financijskih izvještaja društava u pekarskoj industriji
Analiza financijskih izvještaja društava u pekarskoj industriji
Lucija Pejić
Financijski izvještaji su nositelji važnih informacija koje su potrebne širokom krugu internih i eksternih korisnika. Zbog sve veće konkurencije društva trebaju stalno razvijati svoje poslovanje, a zbog poslovnog okruženja koje se često mijenja važna je stalna provjera i analiza relevantnih financijskih pokazatelja društva. Budući da društva žele poboljšati rezultate svojeg poslovanja oslanjanju se na financijske izvještaje pomoću kojih mogu analizirati postojeće poslovanje i...
Analiza financijskih izvještaja društava u prehrambenoj industriji za razdoblje 2014 - 2016
Analiza financijskih izvještaja društava u prehrambenoj industriji za razdoblje 2014 - 2016
Suzana Brnadić
Financijski izvještaji važni su nosioci potrebnih informacija te nastaju u završnoj fazi računovodstvenog procesa. Analiza financijskih izvještaja zauzima važno mjesto u sveopćoj poslovnoj analizi poslovanja, a njena osnovna zadaća je omogućiti razumijevanje financijskih izvještaja. Analizom financijskih izvještaja: bilance, računa dobiti i gubitka, izvještaja o novčanim tokovima, izvještaja o promjenama kapitala i bilješki uz financijske izvještaje društva, dobivaju se...
Analiza financijskih izvještaja društva Centar za vozila Hrvatske d.d.
Analiza financijskih izvještaja društva Centar za vozila Hrvatske d.d.
Minerva Matijašić
Financijski izvještaji su glavni izvor informacija te predstavljaju završnu fazu računovodstvene obrade podataka. Informacije koje dobivamo iz financijskih izvještaja imaju značajnu ulogu u budućim kvalitetnim odlukama o aktivnostima i poslovanju društva. Svi financijski izvještaji međusobno su povezani te daju cjelovitu sliku o poslovanju društva. Interesne skupine biraju informacije koje su im potrebne kako bi uspješno odredile financijski položaj društva, uspješnost...
Analiza financijskih izvještaja društva M SAN grupe d.d.
Analiza financijskih izvještaja društva M SAN grupe d.d.
Ivana Pudić
Analiza poslovne uspješnosti proizlazi iz analize financijskih izvještaja, analize tržišnih pokazatelja te ključnih pokazatelja financijskih performansi. To su ujedno najvažniji postupci na temelju kojih se utvrđuje uspješnost poslovanja društva. Cilj ovog specijalističkog diplomskog rada je analiza financijskih izvještaja društva M SAN grupe d.d., kako bi se utvrdilo financijsko stanje tog društva. U radu su prikazani rezultati analize poslovanja društva M SAN grupe d.d. za...
Analiza financijskih izvještaja društva OTP Leasing d.d.
Analiza financijskih izvještaja društva OTP Leasing d.d.
Kristina Domijan
Cilj ovog diplomskog stručnog rada je analiza financijskih izvještaja društva OTP leasing d.d.. Podloga za analizu su financijski izvještaji za razdoblje od 2016. godine do 2018. godine. Financijska analiza omogućuje lakše planiranje budućeg poslovanja, financijskog položaja i financijske uspješnosti poslovanja. S druge strane daje informaciju vanjskim korisnicima o financijskoj stabilnosti nekog društva. Analiza financijskih izvještaja najčešće obuhvaća: horizontalnu...
Analiza financijskih izvještaja društva Plodine d.d.
Analiza financijskih izvještaja društva Plodine d.d.
Ana Bosak
Analiza financijskih izvještaja daje ključne informacije menadžerima, odnosno vlasnicima koje su potrebne za donošenje poslovnih odluka, ali i za otkrivanje potencijalnih poteškoća u poslovanju. Jednako tako, analiza financijskih izvještaja daje informacije o financijskoj stabilnosti i potencijalnim investitorima, odnosno svim zainteresiranim vanjskim korisnicima. Da bi se analiza financijskih izvještaja uopće mogla provesti, potrebno je sastaviti temeljne financijske izvještaje....
Analiza financijskih izvještaja društva Podravka d.d.
Analiza financijskih izvještaja društva Podravka d.d.
Ana Stipetić
Analiza financijskih izvještaja (horizontalna, vertikalna, analiza financijskih pokazatelja te sustava pokazatelja) kvalitetna je osnovica i polazište planiranja budućeg poslovanja. Cilj ovog diplomskog rada je analizirati financijske izvještaje društva Podravka d.d. kako bi se utvrdio financijski položaj te uspješnost poslovanja toga društva. U radu je napravljena analiza poslovanja društva za petogodišnje razdoblje (2011. do 2015. godine). U sklopu rada, empirijski i teorijski...
Analiza financijskih izvještaja malih poduzetnika
Analiza financijskih izvještaja malih poduzetnika
Branko Rakić
Rad ne sadrži sažetak.

Paginacija