Paginacija

Analiza financijskih izvještaja društva OTP Leasing d.d.
Analiza financijskih izvještaja društva OTP Leasing d.d.
Kristina Domijan
Cilj ovog diplomskog stručnog rada je analiza financijskih izvještaja društva OTP leasing d.d.. Podloga za analizu su financijski izvještaji za razdoblje od 2016. godine do 2018. godine. Financijska analiza omogućuje lakše planiranje budućeg poslovanja, financijskog položaja i financijske uspješnosti poslovanja. S druge strane daje informaciju vanjskim korisnicima o financijskoj stabilnosti nekog društva. Analiza financijskih izvještaja najčešće obuhvaća: horizontalnu...
Analiza financijskih izvještaja društva Podravka d.d.
Analiza financijskih izvještaja društva Podravka d.d.
Ana Stipetić
Analiza financijskih izvještaja (horizontalna, vertikalna, analiza financijskih pokazatelja te sustava pokazatelja) kvalitetna je osnovica i polazište planiranja budućeg poslovanja. Cilj ovog diplomskog rada je analizirati financijske izvještaje društva Podravka d.d. kako bi se utvrdio financijski položaj te uspješnost poslovanja toga društva. U radu je napravljena analiza poslovanja društva za petogodišnje razdoblje (2011. do 2015. godine). U sklopu rada, empirijski i teorijski...
Analiza i revizija financijskih izvještaja KPMG d.o.o.
Analiza i revizija financijskih izvještaja KPMG d.o.o.
Samra Bećirović
Analiza financijskih izvještaja (horizontalna, vertikalna, analiza financijskih pokazatelja te sustava pokazatelja) kvalitetna je osnovica i polazište planiranja budućeg poslovanja. Cilj ovog završnog rada je analizirati financijska izvješća društva KPMG d.o.o., kako bi se utvrdio financijski položaj te uspješnost poslovanja toga društva. U radu je napravljena analiza poslovanja društva za petogodišnje razdoblje (2011. do 2015. godine). U sklopu rada, empirijski i teorijski su...
Analiza konsolidiranih financijskih izvještaja društva HUP-ZAGREB d.d.
Analiza konsolidiranih financijskih izvještaja društva HUP-ZAGREB d.d.
Valentina Tomašević
Financijski izvještaji koji odražavaju fer i istinit prikaz financijskog položaja društva su temelj za provedbu kvalitetne analize financijske uspješnosti poslovanja. Analiziranjem financijskih izvještaja prema: horizontalnoj i vertikalnoj analizi, pokazateljima analize financijskih izvještaja te pokazateljima stvaranja nove vrijednosti kao i sustavima pokazatelja, svi korisnici financijskih izvještaja dobivaju odgovarajuće informacije na temelju kojih mogu donositi kvalitetne...
Analiza odabranih metoda procjene vrijednosti poduzeća na primjeru Janaf d.d.
Analiza odabranih metoda procjene vrijednosti poduzeća na primjeru Janaf d.d.
Josip Dujmović
Glavni cilj ovog istraživanja jest analizirati, istražiti i objasniti problem procjene vrijednosti poduzeća te istraživanjem kroz prikaz dobre prakse na primjeru poduzeća i dati zaključak i mišljenje o metodama procjene vrijednosti poduzeća. Ovim radom i istraživanjem dati će se pregled pojmova i stručnih definicija, te primjera dobre prakse vrijednosti poduzeća kao i pregled dostupne literature na hrvatskom i engleskom jeziku. Prilikom razrade teme ovog specijalističkog...
Analiza poreznog sustava RH
Analiza poreznog sustava RH
Andreja Tomljenović
Sa prvim civilizacijskim koracima pojavili su se i porezi koji su bili i ostaju jedan od glavnih okidača rasta i razvoja gospodarstva. Porezni sustav odražava socijalnu sliku društva te opisuje njegovu ekonomsku snagu i investicijsku konkurentnost te zemlje. Porezni sustav svake zemlje specifičan je i složen mehanizam, kojeg je iznimno zahtjevno obrazložiti. U ovom radu daju se elementarne činjenice neophodne za njegovo razumijevanje. Rad je koncipiran u nekoliko cjelina. U uvodnom...
Analiza poslovne uspješnosti na primjeru društva Kraš d.d.
Analiza poslovne uspješnosti na primjeru društva Kraš d.d.
Dominik Vukojević
Analiza financijskih izvještaja je analiza koja daje kompletnu sliku poslovanja određenog trgovačkog društva nakon čega svi korisnici financijske analize mogu biti upoznati sa stvarnim stanjem društva. U ovom radu se prikazuje analiza financijskih izvještaja društva Kraš d.d. za razdoblje od 2012. – 2016. godine. Analiza financijskih izvještaja se temelji na financijskim izvještajima tako da se u radu prije svega prikazuju financijska izvješća društva za određeno razdoblje...
Analiza strukture kapitala kod korporacija u republici hrvatskoj
Analiza strukture kapitala kod korporacija u republici hrvatskoj
Branko Rakić
Temom ovoga rada autor je pokušao objasniti i analizirati strukturu kapitala hrvatskih poduzeća. Odluka o načinu financiranja poduzeća ključna je odluka u svakom poduzeću. Cilj ovog rada je predstaviti teorije o strukturi kapitala, prikazati ključne faktore koji utječu na strukturu kapitala poduzeća u Republici Hrvatskoj te utvrditi po kojoj su se teoriji vodili menadžeri hrvatskih poduzeća. Rad se sastoji od dva djela: prvi dio rada razrađuje financiranje poduzeća, definira...
Analiza tržišta kratkoročnih vrijednosnih papira u RH
Analiza tržišta kratkoročnih vrijednosnih papira u RH
Stjepan Kolenković
U radu će se prikazati analiza tržišta kratkoročnih vrijednosnih papira Republike Hrvatske u cilju ukazivanja na značaj istih za gospodarstvo, poduzetništvo i državu. Istovremeno će se ukazati na razloge zbog kojih se pojedini kratkoročni vrijednosni papiri sve manje koriste u svakodnevnom poslovanju poduzetnika i države (poput mjenice i čeka). Osim sredstva naplate, kratkoročni vrijednosni papiri također imaju ulogu u osiguranju naplate. U radu će biti obrađena svaka vrsta...
Analiza uspješnosti poslovanja društva Panonski drvni  centar Kompetencija d.o.o
Analiza uspješnosti poslovanja društva Panonski drvni centar Kompetencija d.o.o
Ivana Dorčec
Analiza financijskih izvještaja je važna i prethodi procesu upravljanja, jer dobar financijski plan mora uključiti i snage i slabosti poduzeća, a upravo je zadatak analize prepoznati dobre osobine i prilike poduzeća kako bi se te prednosti iskoristile, ali uočiti i upozoriti na slabosti i prijetnje poduzeću kako bi se mogle provesti korektivne radnje i zaustaviti negativan trend. U svijetu ulaganja i financija kvalitetna informacija je ključni čimbenik uspjeha. Zbog toga, sama...
Analiza utjecaja  računovodstvenih politika  na poslovanje društva
Analiza utjecaja računovodstvenih politika na poslovanje društva
Ana Smolec
U radu se analizira utjecaj računovodstvenih politika na poslovanje trgovačkog društva, uvažavajući pri tome pravila financijskog izvještavanja i računovodstva. Računovodstveni izbor se vezuje uz računovodstvene standarde koje primjenjuje neko društvo, a koji sadrže posebna načela, osnove i praksu financijskog izvještavanja. Računovodstvene politike u okviru Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja i Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja omogućuju društvu...
Banke u RH i razlike među njima
Banke u RH i razlike među njima
Danijela Rutić Štorga
U ovom radu je prikazan bankarski sustav u Republici Hrvatskoj. Iako se banke mogu razlikovati prema mnogobrojnim kriterijima, u ovom radu je obrađena podjela banaka prema dominantnoj vrsti poslova, prema veličini aktive i prema vlasništvu. Podjelom banaka prema veličini aktive, prikazana je struktura njihove imovine te organizacijska struktura. Iako je broj velikih banaka mnogo manji od malih banaka, zaključak je da one ipak zauzimaju većinu bankarskog sustava. Za analizu uspješnosti...

Paginacija