Paginacija

Korporativno restrukturiranje na primjeru poduzeća Hrvatska pošta d.d.
Korporativno restrukturiranje na primjeru poduzeća Hrvatska pošta d.d.
Vanja Guštin
Globalni trendovi, visoko konkurentno tržište i loše upravljanje samo su neki od razloga koji često dovode poduzeća u poslovnu krizu, a kako bi osigurala opstanak i odgovorila na izazovne gospodarske uvjete potrebno je provesti restrukturiranje poduzeća. Proces korporativnog restrukturiranja započinje osvještavanjem krizne situacije i identifikacijom uzroka. Ukoliko se pravovremeno reagira, mjere u sklopu strateškog, financijskog, operativnog i tržišnog restrukturiranja mogu...
Kreativno računovodstvo
Kreativno računovodstvo
Ivana Petrač
Ideja kreativnog računovodstva inicijalno je predstavljala fer i istinito iskazivanje informacija u financijskim izvještajima trgovačkih društava. Kreativno računovodstvo omogućava fleksibilnost unutar račun ovodstvenih regulatornih okvira s ciljem istinitog i fer prikaza o poslovanju izvještajnog subjekta. No tijekom vremena poprima obilježja manipulativnog računovodstva. Manipulativno računovodstvo sinonim je lažiranja financijskih izvještaja. Lažiranje financijskih...
Kreiranje poslovnog plana poduzeća Pak d.o.o.  kao alata pokretanja poslovnog pothvata
Kreiranje poslovnog plana poduzeća Pak d.o.o. kao alata pokretanja poslovnog pothvata
Kornelija Vojvoda
Razvojna politika je dio poslovne politike poduzeća kojom se osigurava dugoročni opstanak i poboljšava položaj poduzeća na tržištu. Rast i razvoj ne postiže se u kratkom roku, to je dugoročni proces podređen poslovnom cilju. Jedini put, koji usprkos riziku osigurava razvoj je kontinuirano inoviranje poslovanja. Najvažniji izvor inovacija je čovjek, kojeg u ekonomskoj teoriji sa svim njegovim kompetencijama i poduzetničkim duhom nazivamo rad ili ljudski potencijal. Nezamjenjivi...
Liberalizacija tržišta električne energije u Republici Hrvatskoj
Liberalizacija tržišta električne energije u Republici Hrvatskoj
Klara Popić
Restrukturiranjem elektroenergetskoga sustava u aspektu liberalizacije, deregulacije i privatizacije te procesu uvođenja tržišta električne energije, djelatnosti proizvodnje i same opskrbe električne energije poprimaju svoj puni značaj na tržišnoj razini. Liberalizacija unutar elektroenergetskog sektora predstavlja mogućnost izbora opskrbljivača na strani potrošnje te samim time povećava konkurenciju na tržištu i smanjuje cijenu električne energije. Na strani proizvodnje...
Međunarodni revizijski standardi
Međunarodni revizijski standardi
Ivana Bagarić
Rad ne sadrži sažetak.
Međunarodni trgovački običaji - Karnet TIR
Međunarodni trgovački običaji - Karnet TIR
Ivana Grdović
Različitost trgovačke prakse u pojedinim zemljama često izaziva brojne nesporazume, što u konačnici može rezultirati nepotrebnim gubitkom vremena i novca. Kako bi se ovakvi problemi izbjegli ili barem sveli na najmanju razinu, Međunarodna trgovačka komora (International Chamber of Commerce, ICC) osigurala je međunarodna pravila za tumačenje trgovačkih termina koji se najčešće koriste u međunarodnoj trgovini. Pod navedenim pravilima podrazumijevamo mnoge običaje, pravila,...
Međunarodno oporezivanje
Međunarodno oporezivanje
Irena Blažević
Pojavom multinacionalnih kompanija, međunarodnog protoka ljudi, roba, usluga i kapitala, pojavljuje se i potreba usklađenja međunarodnog oporezivanja. S obzirom na kompleksnost poreznih sustava pojedinih država, osobito poreza na dobit, poreza na dobit po odbitku i poreza na dodanu vrijednost, svaka od njih tim sustavima utječe na konkurentnost na globalnom tržištu, privlačenje stranih investicija ali i postaje odgovorna za pravednije, poštenije oporezivanje. Korporativno...
Međunarodno oporezivanje
Međunarodno oporezivanje
Irena Blažević
Pojavom multinacionalnih kompanija, međunarodnog protoka ljudi, roba, usluga i kapitala, pojavljuje se i potreba usklađenja međunarodnog oporezivanja. S obzirom na kompleksnost poreznih sustava pojedinih država, osobito poreza na dobit, poreza na dobit po odbitku i poreza na dodanu vrijednost, svaka od njih tim sustavima utječe na konkurentnost na globalnom tržištu, privlačenje stranih investicija ali i postaje odgovorna za pravednije, poštenije oporezivanje. Korporativno...
Mirovinski sustav Republike Hrvatske
Mirovinski sustav Republike Hrvatske
Stjepan Kolenković
Ovim radom nastoji se prikazati stanje u hrvatskom mirovinskom sustavu, ispitati njegove prednosti i nedostatke, kao i njegov utjecaj na ukupno gospodarstvo Republike Hrvatske i njeno stanovništvo. Mirovinsko osiguranje spada među najbolje uređene sustave u svijetu u pogledu skrbi nad osiguranicima, no predstavlja veliki teret hrvatskom gospodarstvu i državi, te ga mnogi stručnjaci smatraju neodrživim. Na neodrživost, među ostalim čimbenicima utječu: nepovoljna demografska slika,...
Mjerenje rizičnosti investicijskog projekta na hipotetičkom primjeru
Mjerenje rizičnosti investicijskog projekta na hipotetičkom primjeru
Danijela Car
Investicijski projekti su složeni i dugoročni što znači veliku neizvjesnost kada su u pitanju buduće okolnosti i utjecaj istih na parametre projekta koji su ulazne varijable analize financijske opravdanosti projekta. Kako je zbog toga nemoguće izbjeći određenu dozu rizika, važno je izmjeriti i analizirati rizike projekta kako bi se, od različitih varijanti, mogao odabrati projekt koji ima najoptimalniju korelaciju očekivane financijske isplativosti i potencijalnog rizika....

Paginacija