specijalistički diplomski stručni
Funkcija troškovnog računovodstva u sustavu korporativnog planiranja

Vlasta Supek Belinec (2017)
RRiF Visoka škola za financijski menadžment