završni rad
Financijsko izvješćivanje malih i srednjih poduzeća u SAD-u

Ana Dujmović (2016)
RRiF Visoka škola za financijski menadžment