Paginacija

Ključni pokazatelji uspješnosti poslovanja trgovačkog društva
Ključni pokazatelji uspješnosti poslovanja trgovačkog društva
Ivo Mikša
Svako trgovačko društvo koje želi biti uspješno te se razvijati mora analizirati svoje poslovanje iz prethodnih razdoblja. Na temelju rezultata tih analiza menadžment društva može donositi pravovremene odluke s ciljem ostvarivanja zacrtanih planova. Do sada su u teoriji i praksi razvijena različita sredstva i metode koje se koriste u analizi financijskih izvještaja. Jedna od njih jest i analiza pomoću financijskih pokazatelja koji zajedno daju kvalitetnije informacije potrebne za...
Ključni čimbenici uspjeha projekta izgradnje optičke distribucijske mreže
Ključni čimbenici uspjeha projekta izgradnje optičke distribucijske mreže
Marina Maršon
Svaki projekt, ovisno o njegovim svojstvima može se promatrati kroz različite čimbenike uspjeha, a struka je uspjela kreirati određene teorije, pristupe i modele koji usmjeravaju daljnju potragu za ključnim čimbenicima koji čine projekt ne samo uspješnim nego izvrsnim. Dosadašnja istraživanja zajedno s razvojem profesionalnog okvira za upravljanje projektima (u ovom radu referentan je standard Project Management Instituta), metodama upravljanja projektima te modelima za mjerenje...
Koncept značajnosti i rizik u reviziji
Koncept značajnosti i rizik u reviziji
Valentina Miroslavić
Tema ovog rada je Koncept značajnosti i rizika u reviziji. U prvom dijelu rada objašnjen je pojam koncepta značajnosti, kako se utvrđuje značajnost kod planiranja revizije, na kojim razinama i u kojim slučajevima je potrebno izmijeniti značajnost u tijeku revizije. Objašnjeno je i slikovno prikazano što znači kvalitativna, a što kvantitativna značajnost, te kako one utječu na određivanje značajnosti. Primjena koncepta značajnosti prikazana je i na primjeru poslovnog subjekta...
Korporativno restrukturiranje na primjeru poduzeća Hrvatska pošta d.d.
Korporativno restrukturiranje na primjeru poduzeća Hrvatska pošta d.d.
Vanja Guštin
Globalni trendovi, visoko konkurentno tržište i loše upravljanje samo su neki od razloga koji često dovode poduzeća u poslovnu krizu, a kako bi osigurala opstanak i odgovorila na izazovne gospodarske uvjete potrebno je provesti restrukturiranje poduzeća. Proces korporativnog restrukturiranja započinje osvještavanjem krizne situacije i identifikacijom uzroka. Ukoliko se pravovremeno reagira, mjere u sklopu strateškog, financijskog, operativnog i tržišnog restrukturiranja mogu...
Kreativno računovodstvo
Kreativno računovodstvo
Ivana Petrač
Ideja kreativnog računovodstva inicijalno je predstavljala fer i istinito iskazivanje informacija u financijskim izvještajima trgovačkih društava. Kreativno računovodstvo omogućava fleksibilnost unutar račun ovodstvenih regulatornih okvira s ciljem istinitog i fer prikaza o poslovanju izvještajnog subjekta. No tijekom vremena poprima obilježja manipulativnog računovodstva. Manipulativno računovodstvo sinonim je lažiranja financijskih izvještaja. Lažiranje financijskih...
Krediti u bankarstvu
Krediti u bankarstvu
Krešimir Vukić
Rad ne sadrži sažetak.
Kreditni poslovi s inozemstvom
Kreditni poslovi s inozemstvom
Tomislav Jozanović
Rad ne sadrži sažetak.
Kreiranje poslovnog plana poduzeća Pak d.o.o.  kao alata pokretanja poslovnog pothvata
Kreiranje poslovnog plana poduzeća Pak d.o.o. kao alata pokretanja poslovnog pothvata
Kornelija Vojvoda
Razvojna politika je dio poslovne politike poduzeća kojom se osigurava dugoročni opstanak i poboljšava položaj poduzeća na tržištu. Rast i razvoj ne postiže se u kratkom roku, to je dugoročni proces podređen poslovnom cilju. Jedini put, koji usprkos riziku osigurava razvoj je kontinuirano inoviranje poslovanja. Najvažniji izvor inovacija je čovjek, kojeg u ekonomskoj teoriji sa svim njegovim kompetencijama i poduzetničkim duhom nazivamo rad ili ljudski potencijal. Nezamjenjivi...
Leasing
Leasing
Laura Morožin
Rad ne sadrži sažetak.
Liberalizacija tržišta električne energije u Republici Hrvatskoj
Liberalizacija tržišta električne energije u Republici Hrvatskoj
Klara Popić
Restrukturiranjem elektroenergetskoga sustava u aspektu liberalizacije, deregulacije i privatizacije te procesu uvođenja tržišta električne energije, djelatnosti proizvodnje i same opskrbe električne energije poprimaju svoj puni značaj na tržišnoj razini. Liberalizacija unutar elektroenergetskog sektora predstavlja mogućnost izbora opskrbljivača na strani potrošnje te samim time povećava konkurenciju na tržištu i smanjuje cijenu električne energije. Na strani proizvodnje...
Ljudski potencijali kao dio intelektualnog kapitala
Ljudski potencijali kao dio intelektualnog kapitala
Lovorka Presečki Palaić
Intelektualni kapital i ljudski potencijali kao pokretačke snage u stvaranju prihoda poduzetnika termini su koji su se u ekonomskoj teoriji počeli koristiti relativno nedavno, u drugoj polovini prošlog stoljeća. Ljudski kapital je neopipljiva vrijednost i metode vrednovanja se još istražuju. S obzirom na to da nije vlasništvo poslodavca i za nju ne postoji financijski iskaz, ta vrijednost ne čini dio imovine u bilanci poduzetnika. No svijest o važnom doprinosu i potreba za...

Paginacija