specijalistički diplomski stručni
Agencijska teorija u sustavu korporativnog upravljanja

Mario Igrec (2018)
RRiF Visoka škola za financijski menadžment