specijalistički diplomski stručni
Analiza financijskih izvještaja društava u pekarskoj industriji

Lucija Pejić (2017)
RRiF Visoka škola za financijski menadžment