specijalistički diplomski stručni
Analiza financijskih izvještaja društva Drvna Industrija Novoselec d.o.o. za razdoblje 2011.-2015

Dario Tičak (2017)
RRiF Visoka škola za financijski menadžment