Pages

"Računovodstveno praćenje  troškova službenog puta u  tuzemstvu i inozemstvu"
"Računovodstveno praćenje troškova službenog puta u tuzemstvu i inozemstvu"
Lea Kosi
Službeno putovanje je putovanje na koje poslodavac upućuje radnika u svrhu obavljanja određenog posla u trajanju od najviše 30 dana neprekidno. Prilikom službenog putovanja nastaju određeni troškovi, te je potrebno napraviti obračun troškova pri povratku sa službenog putovanja, kao i priložiti vjerodostojne isprave s kojima radnik opravdava nastale troškove. Također, potrebno je ispuniti određene obrasce koje Zakon nalaže, kao što su: putni nalog, JOPPD obrazac i proknjižiti...
ANALIZA AKVIZICIJE PODUZEĆA U HRVATSKOJ NA PRIMJERU AGROKOR
ANALIZA AKVIZICIJE PODUZEĆA U HRVATSKOJ NA PRIMJERU AGROKOR
Paulina Berislavić
Akvizicija kao postupak preuzimanja poduzeća prisutna je u svim velikim i malim ekonomijama, odnosno akvizicija može biti izvršena i na malim i na velikim poduzećima. Akvizicija može biti prijateljskog ili neprijateljskog karaktera, a takva ovisi o poduzeću meti. Kako bi akvizicija bila uspješna, ona mora proći određene etape procesa, a prije toga potrebno je odrediti potrebu za njom i izračunati njezinu uspješnost. Koncern Agrokor je od početka imao značajnu ulogu u razvoju...
ANALIZA RAČUNA DOBITI I GUBITKA NA PRIMJERU TRGOVAČKIH DRUŠTAVA IT SEKTORA U RAZDOBLJU COVID-a
ANALIZA RAČUNA DOBITI I GUBITKA NA PRIMJERU TRGOVAČKIH DRUŠTAVA IT SEKTORA U RAZDOBLJU COVID-a
Jasminka Ostroški
Najmanje jednom godišnje poduzetnici su obvezni sastaviti zakonom propisane godišnje financijske izvještaje i objaviti ih u Registru godišnjih financijskih izvještaja, kako bi ih učinili dostupnima ulagačima i ostaloj zainteresiranoj javnosti. Jedan od temeljnih financijskih izvještaja je Račun dobiti i gubitka, koji sadrži informacije o uspješnosti poslovanja i temelj je za donošenje odluke o isplati dobiti odnosno dividende članovima društva. Analizom financijskih...
ANGAŽMANI S IZRAŽAVANJEM UVJERENJA I SAVJETODAVNE USLUGE INTERNE REVIZIJE
ANGAŽMANI S IZRAŽAVANJEM UVJERENJA I SAVJETODAVNE USLUGE INTERNE REVIZIJE
Marta Gregurić
Predmet ovog rada je istraživanje uloge interne revizije u procesu upravljanja rizicima poduzeća, savjetodavni angažmani i angažmani s izražavanjem uvjerenja. Glavni cilj rada je utvrditi značajne uloge interne revizije i implementacije angažmana internih revizora. U ovom radu govorit će se o svim procesima koje je interna revizija obvezna provoditi kako bi krajnji cilj njezinog djelovanja bio uspješan.
Agencijska teorija u sustavu korporativnog upravljanja
Agencijska teorija u sustavu korporativnog upravljanja
Mario Igrec
Nakon uvodnog dijela, autor u radu navodi pojmovno određenje korporativnog upravljanja s naglaskom na područje i temeljna obilježja korporativnog upravljanja. Opisuju se i modeli upravljanja korporacijama. U poglavlju pod nazivom agencijska teorija u sustavu korporativnog upravljanja, autor se usredotočio na prikaz osnova agencijske teorije te se analizira agencijski odnos u korporativnom upravljanju. Posebna pažnja posvećuje se agencijskom odnosu u korporativnom upravljanju,...
Aktivni, pasivni i neutralni bankarski poslovi
Aktivni, pasivni i neutralni bankarski poslovi
Matija Velaj
Bankarski poslovi predstavljaju sveukupnost poslova koje su banke ovlaštene obavljati u okviru svoje djelatnosti i dijele se po više kriterija. Prema bilančno-analitičkoj podjeli bankarski poslovi dijele se na aktivne, pasivne, neutralne i vlastite poslove. Bankarski poslovi i sveukupna veličina neke banke odražava se u njenim financijskim izvješćima. Dva najvažnija financijska izvještaja za banke su bilanca i račun dobiti i gubitaka. Ovaj završni rad donosi pregled aktivnih,...
Analiza elektroničkog poslovanja u osiguranju u RH
Analiza elektroničkog poslovanja u osiguranju u RH
Ivana Miloš
U radu je prikazana aktualna ponuda svih vrsta osiguranja online putem gdje se ukazuje na uzlazni trend razvoja i rasta različitih kanala u distribuciji osiguranja. Obuhvaćena su sva osiguravajuća društva koja su registrirana u Republici Hrvatskoj. Posebno je obrađen aspekt zaštite osobnih podataka (GDPR), koji zahtijeva prilagodbu poslovnih i tehnoloških procesa u skladu sa zadnjim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju kao i uloga marketinga u distribuciji proizvoda...
Analiza europskog regulatornog okvira održivog razvoja i financija do 2030. godine
Analiza europskog regulatornog okvira održivog razvoja i financija do 2030. godine
Anita Žinić
Živimo u izazovnom svijetu s kojim se nijedna država ne može nositi sama. Plan održivog razvoja Ujedinjenih naroda do 2030. univerzalni je razvojni plan i globalna platforma za rješavanje najvažnijih gospodarskih, društvenih i ekoloških izazova današnjice. Održivi razvoj je razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnjosti bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija. Europska politika pridonijela je prevladavanju poslijeratnog siromaštva i gladi, stvarajući polje liberalne...
Analiza financijskih izvještaja
Analiza financijskih izvještaja
Ivanka Novačić
Rad ne sadrži sažetak.
Analiza financijskih izvještaja  društva Dalekovod d.d.
Analiza financijskih izvještaja društva Dalekovod d.d.
Ina Budisavljević
Financijski izvještaji sastavljaju se obvezno na kraju svake godine kako bi pružili informacije o poslovanju promatranog društva. Analiza istih pruža informacije o tome koliko je poslovanje promatranog društva sigurno i kakva je uspješnost poslovanja društva. Za potrebe analize financijskih izvještaja mogu se primijeniti temeljni instrumenti i postupci, a to su horizontalna i vertikalna analiza te pojedinačni pokazatelji, sustavi pokazatelja i sintetički pokazatelji. Horizontalna...

Pages