specijalistički diplomski stručni
Analiza i revizija financijskih izvještaja KPMG d.o.o.

Samra Bećirović (2016)
RRiF Visoka škola za financijski menadžment