specijalistički diplomski stručni
Analiza financijskih izvještaja društva M SAN grupe d.d.

Ivana Pudić (2017)
RRiF Visoka škola za financijski menadžment