specijalistički diplomski stručni
Društveno odgovorno poslovanje u bankarskom sektoru RH

Matija Velaj (2017)
RRiF Visoka škola za financijski menadžment