specijalistički diplomski stručni
Utjecaj računovodstvenih politika na uspješnost poslovanja društva

Ivan Petarčić (2016)
RRiF Visoka škola za financijski menadžment