završni rad
Položaj radnika u slučaju stečaja poslodavca

Katarina Mikac (2015)
RRiF Visoka škola za financijski menadžment