završni rad
Uloga kolektivnih ugovora u suvremenom radnom zakonodavstvu

David Županić (2015)
RRiF Visoka škola za financijski menadžment