specijalistički diplomski stručni
Inovacija kao temelj razvitka korporacije

Ana Marija Bačić (2017)
RRiF Visoka škola za financijski menadžment