Rad nije dostupan
specijalistički diplomski stručni
Pravednost u oporezivanju i poslovna etika porezne uprave

Dražen Opalić (2018)
RRiF Visoka škola za financijski menadžment