specijalistički diplomski stručni
Eksterna revizija financijskih izvještaja društva Hrvatski duhani d.d.

Anita Kolenković (2018)
RRiF Visoka škola za financijski menadžment