specijalistički diplomski stručni
Upravljanje rizicima u bankovnom sustavu

Petra Kundid (2018)
RRiF Visoka škola za financijski menadžment