specijalistički diplomski stručni
Financijske prijevare

Tomislav Jozanović (2018)
RRiF Visoka škola za financijski menadžment