specijalistički diplomski stručni
Eksterna revizija u financijskim institucijama

Zrinka Jurjević (2017)
RRiF Visoka škola za financijski menadžment