specijalistički diplomski stručni
Utjecaj revalorizacije na financijski položaj i uspješnost poslovanja društva

Marina Korpar (2017)
RRiF Visoka škola za financijski menadžment