specijalistički diplomski stručni
Analiza strukture kapitala kod korporacija u republici hrvatskoj

Branko Rakić (2017)
RRiF Visoka škola za financijski menadžment