specijalistički diplomski stručni
Otkrivanje financijskih prijevara

Martina Topolnjak (2017)
RRiF Visoka škola za financijski menadžment