specijalistički diplomski stručni
Analiza utjecaja računovodstvenih politika na poslovanje društva

Ana Smolec (2017)
RRiF Visoka škola za financijski menadžment