specijalistički diplomski stručni
Utvrđivanje dohotka od samostalne obrtničke djelatnosti za 2016. godinu

Krešimir Šojat (2017)
RRiF Visoka škola za financijski menadžment