specijalistički diplomski stručni
Interesno utjecajne skupine kao čimbenik korporativnog upravljanja

Denis Poldrugač (2017)
RRiF Visoka škola za financijski menadžment