specijalistički diplomski stručni
Prava potrošača kao regulacija etičkog ponašanja

Krišto Margarita (2016)
RRiF Visoka škola za financijski menadžment