Rad nije dostupan
završni rad
Računovodstveno praćenje zaliha materijala, sitnog inventara i ambalaže kod malih i srednjih poduzetnika

Dominik Vukojević (2014)
RRiF Visoka škola za financijski menadžment