Rad nije dostupan
završni rad
Uloga i značaj diskontne stope prilikom ocjene investicijskog projekta

Ivana Perović (2015)
RRiF Visoka škola za financijski menadžment