Rad nije dostupan
završni rad
Primjena međunarodnih standarda financijskog izvještavanja u SAD-u

Suzana Hegol (2015)
RRiF Visoka škola za financijski menadžment