Rad nije dostupan
završni rad
Računovodstveno praćenje dugotrajne materijalne imovine kod obveznika poreza na dobitak

Davorka Durack (2015)
RRiF Visoka škola za financijski menadžment