Rad nije dostupan
završni rad
Revizija i računovodstvena funkcija u banci

Melani Jukić (2015)
RRiF Visoka škola za financijski menadžment