završni rad
Oporezivanje prometa nekretnina u poreznom sustavu RH

Ida Stepčić (2015)
RRiF Visoka škola za financijski menadžment