završni rad
Odnos ugovora o radu, ugovora o djelu i autorskog honorara

Renata Vuković (2015)
RRiF Visoka škola za financijski menadžment