završni rad
Izračun i primjena WACC-a na primjeru iz prakse

Iva Drame (2015)
RRiF Visoka škola za financijski menadžment