završni rad
Značenje prireza porezu na dohodak u financiranju lokalne samouprave

Renata Horvat (2015)
RRiF Visoka škola za financijski menadžment