završni rad
Implementacija nove računovodstvene Direktive u hrvatski računovodstveni sustav

Zrinka Vulić (2016)
RRiF Visoka škola za financijski menadžment