završni rad
Banke u RH i razlike među njima

Danijela Rutić Štorga (2016)
RRiF Visoka škola za financijski menadžment