specijalistički diplomski stručni
Utjecaj krize na monetarnu politiku u RH

Danijela Piragić (2018)
RRiF Visoka škola za financijski menadžment