Rad nije dostupan
specijalistički diplomski stručni
Procjena vrijednosti kapitala društva

Filip Kuharić (2018)
RRiF Visoka škola za financijski menadžment