Pages

Lokalni porezi u poreznom sustavu Republike Hrvatske
Lokalni porezi u poreznom sustavu Republike Hrvatske
Zoran Habunek
Lokalni porezi važan su dio poreznog sustava Republike Hrvatske. Podijeljeni su na poreze područne (regionalne) samouprave te poreze lokalne samouprave. Republika Hrvatska sukladno mogućnostima kroz porezni sustav osigurava zadovoljavanje javnih potreba građana Republike Hrvatske na razini područne (regionalne) samouprave te lokalne samouprave. Ovim radom daju se osnovne informacije značenja poreza područne (regionalne) samouprave i lokalne samouprave. Rad je podijeljen u nekoliko...
MOGUĆE MANIPULACIJE PRI IZRADI FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA
MOGUĆE MANIPULACIJE PRI IZRADI FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA
Miriam Mohenski
Kao nositelji raĉunovodstvenih informacija, financijska izvješća odraţavaju uspješnost i sigurnost poslovanja nekog poduzeća. Menadţmentu pruţaju primarne smjernice u procesu poslovnog odluĉivanja, stoga je neosporna njihova vaţnost u formiranju ţeljene financijske podloge kao temelj za donošenje financijskih odluka. Prema Zakonu o raĉunovodstvu financijska izvješća ĉine bilanca, raĉun dobiti i gubitka, izvještaj o ostaloj sveoubuhvatnoj dobiti, izvještaj o...
Međunarodni revizijski standardi
Međunarodni revizijski standardi
Ivana Bagarić
Rad ne sadrži sažetak.
Međunarodni trgovački običaji - Karnet TIR
Međunarodni trgovački običaji - Karnet TIR
Ivana Grdović
Različitost trgovačke prakse u pojedinim zemljama često izaziva brojne nesporazume, što u konačnici može rezultirati nepotrebnim gubitkom vremena i novca. Kako bi se ovakvi problemi izbjegli ili barem sveli na najmanju razinu, Međunarodna trgovačka komora (International Chamber of Commerce, ICC) osigurala je međunarodna pravila za tumačenje trgovačkih termina koji se najčešće koriste u međunarodnoj trgovini. Pod navedenim pravilima podrazumijevamo mnoge običaje, pravila,...
Međunarodno oporezivanje
Međunarodno oporezivanje
Irena Blažević
Pojavom multinacionalnih kompanija, međunarodnog protoka ljudi, roba, usluga i kapitala, pojavljuje se i potreba usklađenja međunarodnog oporezivanja. S obzirom na kompleksnost poreznih sustava pojedinih država, osobito poreza na dobit, poreza na dobit po odbitku i poreza na dodanu vrijednost, svaka od njih tim sustavima utječe na konkurentnost na globalnom tržištu, privlačenje stranih investicija ali i postaje odgovorna za pravednije, poštenije oporezivanje. Korporativno...
Međunarodno oporezivanje
Međunarodno oporezivanje
Irena Blažević
Pojavom multinacionalnih kompanija, međunarodnog protoka ljudi, roba, usluga i kapitala, pojavljuje se i potreba usklađenja međunarodnog oporezivanja. S obzirom na kompleksnost poreznih sustava pojedinih država, osobito poreza na dobit, poreza na dobit po odbitku i poreza na dodanu vrijednost, svaka od njih tim sustavima utječe na konkurentnost na globalnom tržištu, privlačenje stranih investicija ali i postaje odgovorna za pravednije, poštenije oporezivanje. Korporativno...
Mirovinski sustav Republike Hrvatske
Mirovinski sustav Republike Hrvatske
Stjepan Kolenković
Ovim radom nastoji se prikazati stanje u hrvatskom mirovinskom sustavu, ispitati njegove prednosti i nedostatke, kao i njegov utjecaj na ukupno gospodarstvo Republike Hrvatske i njeno stanovništvo. Mirovinsko osiguranje spada među najbolje uređene sustave u svijetu u pogledu skrbi nad osiguranicima, no predstavlja veliki teret hrvatskom gospodarstvu i državi, te ga mnogi stručnjaci smatraju neodrživim. Na neodrživost, među ostalim čimbenicima utječu: nepovoljna demografska slika,...
Mjerenje rizičnosti investicijskog projekta na hipotetičkom primjeru
Mjerenje rizičnosti investicijskog projekta na hipotetičkom primjeru
Danijela Car
Investicijski projekti su složeni i dugoročni što znači veliku neizvjesnost kada su u pitanju buduće okolnosti i utjecaj istih na parametre projekta koji su ulazne varijable analize financijske opravdanosti projekta. Kako je zbog toga nemoguće izbjeći određenu dozu rizika, važno je izmjeriti i analizirati rizike projekta kako bi se, od različitih varijanti, mogao odabrati projekt koji ima najoptimalniju korelaciju očekivane financijske isplativosti i potencijalnog rizika....

Pages